Σαββίδης, Γερμανοί και Γάλλοι αναλαμβάνουν τον ΟΛΘ
Στα χέρια του Ιβάν Σαββίδη, Γερμανών και Γάλλων περνάει ο ΟΛΘ, καθώς το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε πως πλειοδότρια εταιρεία για την απόκτηση του 67% του Λιμένος Θεσσαλονίκης είναι η ένωση των εταιρειών «Deutsche Invest Equity Partners GmbH», «Belterra Investments Ltd.» του ομίλου Σαββίδη και «Terminal Link SAS».

Η κοινοπραξία υπέβαλε σημαντικά βελτιωμένη προσφορά και συγκεκριμένα η νέα δεσμευτική προσφορά προβλέπει την καταβολή τιμήματος ύψους 231.926.000 ευρώ.

Συνολικά, η αξία της συμφωνίας είναι 1,1 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει:
Την ανωτέρω προσφορά
Υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 180 εκατ. ευρώ την επόμενη επταετία
Τα αναμενόμενα έσοδα του Δημοσίου από τη σύμβαση παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΘ), αναμενόμενου συνολικού ύψους πλέον των 170 εκατ. ευρώ.

Στο ποσό λαμβάνονται ακόμα υπόψιν τα αναμενόμενα μερίσματα τα οποία πρόκειται να εισπραχθούν απ’ το ΤΑΙΠΕΔ για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7,22%, αλλά και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις έως τη λήξη της παραχώρησης το 2051.

Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε πως κατά την αξιολόγηση της βελτιωτικής οικονομικής προσφοράς, ελήφθησαν υπόψη καθεμία από τις αποτιμήσεις, τις οποίες εκπόνησαν δύο διαφορετικοί αποτιμητές για τον ΟΛΘ και ανακήρυξε τη συγκεκριμένη ανωτέρω ένωση ως πλειοδότη. «Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας συνολικά».

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να υποβληθεί ο φάκελος του διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. Η σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών θα υπογραφεί μετά από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

«Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και την ικανοποίηση ορισμένων περαιτέρω προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών».

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια