Πότε ρίχνω λίπασμα σε δέντρα και λαχανικά
Σας παρουσιάζω ένα συγκεντρωτικό πίνακα για το πότε λιπαίνουμε τα δέντρα και τα λαχανικά και με ποια λιπάσματα.
Πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει στον προγραμματισμό των εργασιών στον κήπο μας.
Οι αναφορές στις οργανικές και ανόργανες ουσίες λίπανσης είναι ενδεικτικές.
Θα πρέπει να ακολουθήσετε τους συνδέσμους για να δείτε τις λεπτομέρειες για τη σωστή λίπανση.
Μόνο έτσι θα έχετε τις πλήρεις πληροφορίες.
Οι λιπάνσεις που αναφέρονται σε περιόδους πριν τη σπορά, αφορούν την προετοιμασία του εδάφους.


ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ
Πορτοκαλιά Φωσφορούχος λίπανση.


ΛεμονιάΧρήση λιπάσματος 1:1:2.


ΚαρόταΆζωτο (για φύτευση τον Οκτώβριο).


Αμπέλι-ΚλήματαΚάλιο (βαριά εδάφη), Κοπριά.


ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ
ΑχλαδιάΛίπανση με NPK 15-5-10.

ΒερικοκιάΑζωτούχος λίπανση.


ΔαμασκηνιάΑζωτούχος λίπανση.


ΠορτοκαλιάΦωσφορούχος λίπανση.


ΛεμονιάΧρήση λιπάσματος 1:1:2.


ΚαρυδιάΆζωτο.


ΚυδωνιάΛίπανση παρόμοια αυτό της αχλαδιάς. Λίπανση με NPK 15-5-10.

ΡοδιάΆζωτο.

ΣυκιάΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο. Μικρές απαιτήσεις σε λίπανση.

ΚαρόταΆζωτο (για φύτευση τον Οκτώβριο).


ΦασόλιαΦωσφόρος, Κάλιο, Μαγνήσιο, Κοπριά.


Αμπέλι-ΚλήματαΆζωτο, Κοπριά.


Αμπέλι-ΚλήματαΚάλιο (ελαφρά εδάφη), Κοπριά.


ΜΆΡΤΙΟΣ
ΒερικοκιάΑζωτούχος λίπανση.


ΔαμασκηνιάΑζωτούχος λίπανση.


ΠορτοκαλιάΑζωτούχος λίπανση.

ΛεμονιάΜικρές δόσεις υδατοδιαλυτού λιπάσματος αναλογίας 4:1:2 με ιχνοστοιχεία.


ΚαρυδιάΚοπριά.


ΚυδωνιάΔιαφυλλικά είτε με θειικό μαγνήσιο 1%, είτε με νιτρικό μαγνήσιο 0,5%.

ΜηλιάΑζωτούχος λίπανση.


ΡοδακινιάΑζωτούχος λίπανση.


ΦιστικιάΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο.


ΦουντουκιάΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο.


ΑγκινάραΆζωτο.


ΜπάμιαΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.


ΠιπεριάΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.


Τομάτα (Ντομάτα)Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά, Κομπόστ.

ΑΠΡΊΛΙΟΣ
ΑχλαδιάΛίπανση με NPK 15-5-10.


ΛεμονιάΜικρές δόσεις υδατοδιαλυτού λιπάσματος αναλογίας 4:1:2 με ιχνοστοιχεία.


ΚυδωνιάΛίπανση παρόμοια αυτό της αχλαδιάς. Λίπανση με NPK 15-5-10.


ΜηλιάΑζωτούχος λίπανση.

ΑγγουριάΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.

ΚολοκυθιάΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.

ΠεπόνιΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.

ΜΆΙΟΣ

ΑμυγδαλιάΚοπριά, φωσφορούχα και καλιούχα λιπάσματα.


ΛεμονιάΜικρές δόσεις υδατοδιαλυτού λιπάσματος αναλογίας 4:1:2 με ιχνοστοιχεία.


ΜηλιάΑζωτούχος λίπανση, με νερό.


ΡοδιάΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο.


ΑγγουριάΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.

Τομάτα (Ντομάτα)Άζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά, Κομπόστ.

ΙΟΎΝΙΟΣ
ΑμυγδαλιάΚοπριά, φωσφορούχα και καλιούχα λιπάσματα.

ΛεμονιάΜικρές δόσεις υδατοδιαλυτού λιπάσματος αναλογίας 4:1:2 με ιχνοστοιχεία.


ΜηλιάΑζωτούχος λίπανση, με νερό.

ΚαρπούζιΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο.

ΚολοκυθιάΆζωτο.

ΜπάμιαΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.

ΠιπεριάΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.

ΠεπόνιΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.
Τομάτα (Ντομάτα)Άζωτο, Κάλιο, Μαγνήσιο.


ΙΟΎΛΙΟΣ

ΕλιάΨεκασμός του δένδρου στο φύλλωμα με διάλυμα ουρίας.


ΛεμονιάΜικρές δόσεις υδατοδιαλυτού λιπάσματος αναλογίας 4:1:2 με ιχνοστοιχεία.


ΜηλιάΑζωτούχος λίπανση, με νερό.


ΡοδακινιάΚαλιούχος λίπανση.
ΚολοκυθιάΆζωτο.
ΠατάταΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.

ΠιπεριάΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.

ΠεπόνιΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.
Τομάτα (Ντομάτα)Άζωτο, Κάλιο, Μαγνήσιο.

ΑΎΓΟΥΣΤΟΣ

ΕλιάΨεκασμός του δένδρου στο φύλλωμα με διάλυμα ουρίας.


ΛεμονιάΜικρές δόσεις υδατοδιαλυτού λιπάσματος αναλογίας 4:1:2 με ιχνοστοιχεία.


ΜηλιάΑζωτούχος λίπανση, με νερό.

ΚουνουπίδιαΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.


ΛάχαναΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.

ΜαρούλιαΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.

Μπιζέλι και ΑρακάςΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κομπόστ.

ΠιπεριάΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.

ΠεπόνιΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.


ΣπανάκιΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.


Τομάτα (Ντομάτα)Άζωτο, Κάλιο, Μαγνήσιο.


ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ
ΛεμονιάΜικρές δόσεις υδατοδιαλυτού λιπάσματος αναλογίας 4:1:2 με ιχνοστοιχεία.

ΣυκιάΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο. Μικρές απαιτήσεις σε λίπανση.

ΚουκιάΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.

ΚουνουπίδιαΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.

ΜαρούλιαΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.

ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ

ΕλιάΑζωτούχος λίπανση.

ΛεμονιάΜικρές δόσεις υδατοδιαλυτού λιπάσματος αναλογίας 4:1:2 με ιχνοστοιχεία.


ΦιστικιάΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο.

ΑγκινάραΚοπριά, Φωσφόρος.

ΛάχαναΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.


ΜαρούλιαΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.


Μπιζέλι και ΑρακάςΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κομπόστ.

ΠατάταΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.

ΣπανάκιΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.


Αμπέλι-ΚλήματαΦωσφόρος.

ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ
ΑμυγδαλιάΚοπριά, φωσφορούχα και καλιούχα λιπάσματα.
ΕλιάΑζωτούχος λίπανση.

ΚαρυδιάΦωσφόρος και Κάλιο.

ΚαρπούζιΚοπριά (προετοιμασία εδάφους).

ΚουνουπίδιαΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.


ΜαρούλιαΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.

ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ

ΚαρυδιάΦωσφόρος και Κάλιο.

Κερασιά-ΒυσσινιάΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο (πριν τα Χριστούγεννα).

ΚουνουπίδιαΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.

ΜαρούλιαΆζωτο, Φωσφόρος, Κάλιο, Κοπριά.

ΛΙΠΆΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΏΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΟΧΉ ΣΠΟΡΆΣ

το διαβάσαμε ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια