Ρεμούλα σε Υποθηκοφυλακεία! Υπάλληλοι παρακρατούσαν εκατομμύρια ευρώ!
Έρευνα πραγματοποιεί το ΣΔΟΕ σε υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, για να διαπιστώσει εάν αποδίδονται κανονικά τα χρήματα που καταβάλλουν οι πολίτες ως ανταποδοτικά τέλη του Κτηματολογίου.


Παράλληλα διερευνώνται και τα εισοδήματα υποθηκοφυλάκων από την είσπραξη τελών του Κτηματολογίου.

Όπως αναφέρεται σε έγγραφο του ΣΔΟΕ προς το Κτηματολόγιο και το υπουργείο Δικαιοσύνης, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ διαπίστωσαν σε πολλά υποθηκοφυλακεία την έλλειψη μηχανογραφικού συστήματος καταγραφής των εισπράξεων. Επίσης, ότι στα τηρούμενα βιβλία επί σειρά ετών δεν είχε πραγματοποιηθεί ούτε δειγματοληπτικός έλεγχος.

Οι έρευνες αφορούν πάνω από 100 υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, με ετήσια έσοδα, πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ.
Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν σχεδόν 400 υποθηκοφυλακεία, εκ των οποίων τα 17 αποκαλούνται έμμισθα υποθηκοφυλακεία (ή κτηματολογικά γραφεία όπου έχει ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο), και οι αμοιβές τόσο των προϊσταμένων όσο και των σχεδόν 200 υπαλλήλων είναι σταθερές, αφού είναι δικαστικοί υπάλληλοι. Τα υπόλοιπα σχεδόν 350 υποθηκοφυλακεία αποκαλούνται άμισθα, αφού οι αποδοχές του υποθηκοφύλακα προκύπτουν έπειτα από παρακράτηση των προς απόδοση εσόδων του Δημοσίου.

Με πρόσφατο νόμο η κυβέρνηση νομοθέτησε τη σταδιακή συγχώνευση (εντός διετίας) όλων των υποθηκοφυλακείων από το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Tα έσοδα στον ίδιο!

Μέχρι σήμερα, με νόμο του 1993, ο άμισθος υποθηκοφύλακας, πέραν του ποσού της αμοιβής του, παρακρατά και ένα ποσό για τη βελτίωση των υποδομών. Στην ουσία ο ίδιος διαχειρίζεται τα έσοδα, καταχωρεί τα έξοδα που θεωρεί αναγκαία να καταχωρηθούν και αποφασίζει και διορίζει τους υπαλλήλους που κρίνει αναγκαίους. Διαπιστώθηκε ότι για τα ποσά της εν λόγω παρακράτησης δεν προβλέφθηκε η δυνατότητα ασφαλούς ελέγχου. Από τις κατά τόπους εισαγγελίες χρειάζεται πολύς χρόνος για αντιπαραβολή των στοιχείων, απαιτείται εξειδίκευση στον τρόπο είσπραξης και τελικά δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση ως προς τα πραγματικά στοιχεία των εσόδων, που σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζουν σοβαρές ανακρίβειες.

Σε παλαιότερο έλεγχο, το ΣΔΟΕ (6868/11.07.2012) ανέφερε πως «κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων παρελθόντων ετών σε άμισθα υποθηκοφυλακεία, εκ των οποίων κάποια είχαν προβεί επιπλέον σε περαίωση παρελθουσών χρήσεων, διαπιστώθηκε η είσπραξη σημαντικών ποσών», ενώ παράλληλα «δεν ήταν δυνατή η επίδειξη παραστατικών δαπανών για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας, με τον ισχυρισμό ότι οι υποθηκοφύλακες δεν είχαν υποχρέωση να τα παρακρατήσουν, δεδομένου ότι δεν αποτελεί η παρακράτηση αυτή φορολογητέο εισόδημα».

«Καπνός» 4 εκατ. ευρώ!

Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ διαπίστωσαν ότι τρεις μόνο υποθηκοφύλακες, σε περιοχές της Αττικής, παρακράτησαν την τελευταία δεκαετία περισσότερα από 4 εκατομμύρια ευρώ για δαπάνες εκσυγχρονισμού, οι οποίες δεν φαίνονται με παραστατικά ούτε καν στα χαρτιά. Στο ίδιο διάστημα, χωρίς να φορολογηθούν για τα ποσά που παρακράτησαν, αγόραζαν σε δυσαρμονία με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους σπίτια, οικόπεδα και αυτοκίνητα.

Σε ένα ακόμα υποθηκοφυλακείο, από τα μεγαλύτερα υποθηκοφυλακεία της Ελλάδας, καθώς εξυπηρετεί έξι δήμους, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι απουσίαζαν βιβλία εσόδων και εξόδων τα τελευταία… δεκαπέντε χρόνια.

Απομένει να ολοκληρωθεί η μακροχρόνια έρευνα του ΣΔΟΕ και η κυβέρνηση να ανακοινώσει τα αποτελέσματά της, καθώς και να δοθεί ένα τέλος στη μακροχρόνια ατιμωρησία όσων καταχράστηκαν χρήματα του Έλληνα φορολογουμένου.

του ειδικού συνεργάτη

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια