Μείωση ΕΝΦΙΑ και αλλαγές στους φόρους ακινήτων θα εγκρίνει το Eurogroup
Νέες αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και γενικά στη φορολογία κεφαλαίου προαναγγέλλει το κείμενο συμφωνίας Ελλάδας – Θεσμών

Πρόκειται για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, αλλά και για τις αλλαγές των συντελεστών σε όλους τους φόρους και τα τέλη που βαρύνουν σήμερα τα ακίνητα.
Ειδικότερα, το σχετικό απόσπασμα από το κείμενο, που επισφραγίζει το κλείσιμο της δ΄ και τελευταίας αξιολόγησης του 3ου προγράμματος είναι το ακόλουθο:
«Φορολογική πολιτική: Η Ελλάδα πρέπει να αναπροσαρμόσει τις τιμές του φόρου ακίνητης περιουσίας για τον ΕΝΦΙΑ και άλλους φόρους πλήρως, σύμφωνα με τις τιμές της αγοράς έως τα μέσα του 2020».
Νέες αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και γενικά στη φορολογία κεφαλαίου προαναγγέλλει το κείμενο συμφωνίας Ελλάδας – Θεσμών Από την αποκωδικοποίηση της σχετικής αναφοράς προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
Οι αντικειμενικές αξίες θα αλλάξουν ξανά και θα προσαρμοστούν στα τρέχοντα επίπεδα στα οποία κινούνται οι τιμές της αγοράς.
Θα μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ, με βάση τα αντίμετρα που έχουν ψηφιστεί, αφού προηγουμένως έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς. Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο, ο ΕΝΦΙΑ θα μειωθεί κατά 10%, για όσους ιδιοκτήτες ακινήτων πληρώνουν φόρο μέχρι 700 ευρώ. Η μέγιστη απώλεια για τα κρατικά έσοδα θα είναι 0,1% του ΑΕΠ ήτοι 200 εκατ. ευρώ.
Θα αλλάξουν οι συντελεστές των περίπου 20 φόρων και των τελών που βαρύνουν σήμερα τα ακίνητα.
Σημειώνεται ότι ο νόμος με τον οποίο υλοποιήθηκαν τα προαπαιτούμενα της δ΄ αξιολόγησης προβλέπει τη σύσταση ειδικής υπηρεσίας στο υπουργείο Oικονομικών η οποία θα παρακολουθεί και θα αναπροσαρμόζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών αγοράς κατά περιοχή.
Η συμφωνία του Eurogroup, ορίζει ότι οι αναπροσαρμογές αυτές, θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως και τα μέσα του 2020.
Παράλληλα όμως, στο μικροσκόπιο αναμένεται να μπουν από το 2019, ώστε εφαρμοστούν το 2020 και οι συντελεστές υπολογισμού των φόρων μεταβίβασης και ειδικά των αφορολόγητων ορίων που συνδέονται με τις γονικές παροχές, τις κληρονομιές και την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγοραπωλησία. Επίσης θα αλλάξουν οι συντελεστές για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας καθώς και για τα δημοτικά τέλη.
Οι φόροι και τα τέλη που επηρεάζουν οι αντικειμενικές αξίες
Ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα από εκμίσθωση/δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου: 3 % επί αντικειμενικής αξίας
Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης: 3% επί αντικειμενικής αξίας
Αντικειμενική δαπάνη ("τεκμήριο") διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α' + β' κατοικία Αναλόγως εμβαδού & Τ.Ζ.
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ανά περιουσιακό στοιχείο Κτίσματα: 2,50-16,25€/τμ Οικόπεδα: 0,0037-11,25€/τμ
Συμπληρωματικός φόρος επί συνόλου περιουσίας- αφορολόγητο ποσό 200.000 €, Φυσικά πρόσωπα:1‰-1%, Νομικά πρόσωπα:2,5-5‰
Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα+οικόπεδα): 0,25-0,35‰
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών: 15%
ΦΠΑ στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή (επί της αξίας των κτισμάτων): 24%
Φόρος Μεταβίβασης/Χρησικτησίας Ακινήτων: 3%
Επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων: α) Δημοτικός φόρος & β) Φόρος υπέρ Νομαρχιακών Ταμείων Οδοποιίας (Ν.4110/13) 3% επί του ΦΜΑ 7% επί του ΦΜΑ
Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων): 1,5%
Φόρος Διανομής Ακινήτων: 0,75%
Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3% επί Φ.Μ.Α.
Αναλογικό τέλος μεταγραφής μεταβιβαστικών συμβολαίων 4,75‰ στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία, 5‰ + 1‰ στα νέα κτηματολογικά γραφεία
Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων (ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας)
Φόρος Δωρεάς ακινήτων (ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας)
Αναλογικό τέλος μεταγραφής δωρεών και γονικών παροχών 7,75‰ στα υποθηκοφυλακεία 8‰ + 1‰ στα νέα κτηματολογικά γραφεία.
Αναλογικό τέλος κτηματογράφησης προς το "Ελληνικό Κτηματολόγιο" 1‰ επί αντ. αξίας άνω των 20.000€ με όριο τα 900 ευρώ.
Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής ή διατήρησης αυθαιρέτων (Βλ. Ν.4495/2017)
Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων (Ν.1337/83, Ν.2508/97, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.7 του Ν.4315/2014, ΦΕΚ Α 269/24.12.2014 κλπ.) σε γη 10 έως 50%, σε χρήμα έως 25%.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια